mushroom w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła mushroom w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.mushroom [Brit ˈmʌʃruːm, ˈmʌʃrʊm, Am ˈməʃˌrum, ˈməʃˌrʊm] RZECZOW.

II.mushroom [Brit ˈmʌʃruːm, ˈmʌʃrʊm, Am ˈməʃˌrum, ˈməʃˌrʊm] PRZYMIOT. a. mushroom-coloured

III.mushroom [Brit ˈmʌʃruːm, ˈmʌʃrʊm, Am ˈməʃˌrum, ˈməʃˌrʊm] CZASOW. nieprzech.

shiitake mushroom [ʃɪˈtɑːkeɪ ˈmʌʃruːm, ʃɪɪ-] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła mushroom w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

mushroom w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła mushroom w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
vénéneux(-euse)

Tłumaczenia dla hasła mushroom w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

mushroom Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文