myself w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła myself w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

myself [Brit mʌɪˈsɛlf, mɪˈsɛlf, Am maɪˈsɛlf, məˈsɛlf] ZAIMEK When used as a reflexive pronoun, direct and indirect, myself is translated by me which is always placed before the verb: I've hurt myself = je me suis fait mal.
When used as an emphatic the translation is moi-même: I did it myself = je l'ai fait moi-même.
When used after a preposition myself is translated by moi or moi-même: I did it for myself = je l'ai fait pour moi or moi-même.
For particular usages see below.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła myself w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

myself w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła myself w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła myself w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

myself Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文