nails w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła nails w angielski»francuski słowniku

Zobacz też mast

I.nail-biting [Brit ˈneɪlbʌɪtɪŋ, Am ˈneɪlˌbaɪdɪŋ] RZECZOW.

II.nail-biting [Brit ˈneɪlbʌɪtɪŋ, Am ˈneɪlˌbaɪdɪŋ] PRZYMIOT.

I.nail up CZASOW. [Brit neɪl -, Am neɪl -] (nail up [sth], nail [sth] up)

I.nail down CZASOW. [Brit neɪl -, Am neɪl -] (nail down [sth], nail [sth] down)

nails w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła nails w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła nails w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

nails Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to spit blood [or a. Am nails] [or a. Aus tacks]
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文