name w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła name w angielski»francuski słowniku

1. name (title):

nom m

Zobacz też first name, second name

name w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła name w angielski»francuski słowniku

1. name (what one is called):

nom m

name Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to give a dog a bad name Brit prov

name z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła name w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文