national w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła national w angielski»francuski słowniku

I.national [Brit ˈnaʃ(ə)n(ə)l, Am ˈnæʃ(ə)n(ə)l] RZECZOW.

II.national [Brit ˈnaʃ(ə)n(ə)l, Am ˈnæʃ(ə)n(ə)l] PRZYMIOT.

national w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła national w angielski»francuski słowniku

national Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

P et T

national Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文