nearer w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła nearer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

3. near (in degree):

I.nowhere [Brit ˈnəʊwɛː, Am ˈnoʊˌ(h)wɛr] PRZYSŁ.

Zobacz też middle

1. middle:

II.middle [Brit ˈmɪd(ə)l, Am ˈmɪdl] PRZYMIOT.

moyen/-enne
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
(or) as near as dammit inf Brit

Tłumaczenia dla hasła nearer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

nearer w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła nearer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła nearer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

nearer Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文