necklace w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła necklace w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.necklace [Brit ˈnɛklɪs, Am ˈnɛkləs] CZASOW. przech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła necklace w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

necklace w słowniku PONS

necklace Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文