needed w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła needed w angielski»francuski słowniku

I.need [Brit niːd, Am nid] CZASOW. modal When need is used as a verb meaning to require or to want it is generally translated by avoir besoin de in French: I need help = j'ai besoin d'aide.
When need is used as a verb to mean must or have to it can generally be translated by devoir + infininitive or by il faut que + subjunctive: I need to leave = je dois partir, il faut que je parte.
When need is used as a modal auxiliary in the negative to say that there is no obligation it is generally translated by ne pas être obligé de + infininitive: you needn't finish it today = tu n'es pas obligé de le finir aujourd'hui.
When needn't is used as a modal auxiliary to say that something is not worthwhile or necessary it is generally translated by ce n'est pas la peine de + infininitive or ce n'est pas la peine que + subjunctive: I needn't have hurried = ce n'était pas la peine de me dépêcher or ce n'était pas la peine que je me dépêche.
For examples of the above and further uses of need, see the entry below.

1. need (must, have to):

1. need (require):

2. need (have to):

1. need (necessity):

2. need (want, requirement):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

needed w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła needed w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. need (want, requirement, lack):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła needed w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

needed Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文