negative w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła negative w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.negative [Brit ˈnɛɡətɪv, Am ˈnɛɡədɪv] RZECZOW.

II.negative [Brit ˈnɛɡətɪv, Am ˈnɛɡədɪv] PRZYMIOT.

III.negative [Brit ˈnɛɡətɪv, Am ˈnɛɡədɪv] WYKRZYK.

false negative [ˌfɔːls ˈnɛɡətɪv, Amˌfɔls ˈnɛɡədɪv] RZECZOW. MED

Tłumaczenia dla hasła negative w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
négatif (négative) AVIAT, MILIT
négat|if LING, PHOT

negative w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła negative w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła negative w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

negative Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文