never-ending w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła never-ending w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła never-ending w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

interminable [ɛ̃tɛʀminabl] PRZYMIOT.

intarissable [ɛ̃taʀisabl] PRZYMIOT.

1. fin:

à la fin de
la fin du monde lit, fig
à la fin
tu vas te taire à la fin! inf
tu vas te taire à la fin! inf
be quiet already! Am inf
tu m'ennuies à la fin! inf
fin de siècle péj

1. finir:

1. finir (gén):

Zwroty:

Zobacz też queue

7. queue (file d'attente):

queue Brit
line Am
to stand in a queue Brit
à la queue!
à la queue!

9. queue (pénis):

queue vulg sl
cock vulg sl
queue vulg sl
prick vulg sl

never-ending w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła never-ending w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła never-ending w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文