new w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła new w angielski»francuski słowniku

1. new attr:

nouveau/-elle
as good as new lit, fig

new w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła new w angielski»francuski słowniku

2. new (latest, replacing former one):

nouveau(-elle)
a new boy/girl Brit

new Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

pastures new Brit, new pastures Am fig

new Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

new z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła new w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文