noble w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła noble w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.noble [Brit ˈnəʊb(ə)l, Am ˈnoʊbəl] RZECZOW.

II.noble [Brit ˈnəʊb(ə)l, Am ˈnoʊbəl] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła noble w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
noble art SPORT

noble w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła noble w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła noble w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文