nose w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła nose w angielski»francuski słowniku

it's six on the nose inf Am
to win by a nose HORSE

Zobacz też rub, joint

II.rub <part prés rubbing; prét, part passé rubbed> [Brit rʌb, Am rəb] CZASOW. przech.

III.rub <part prés rubbing; prét, part passé rubbed> [Brit rʌb, Am rəb] CZASOW. nieprzech.

II.joint [Brit dʒɔɪnt, Am dʒɔɪnt] PRZYMIOT.

I.nose at CZASOW. [Brit nəʊz -, Am noʊz -] (nose at [sth])

II.nose out CZASOW. [Brit nəʊz -, Am noʊz -] (nose out [sth], nose [sth] out)

nose w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła nose w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zwroty:

to get up sb's nose Brit, Aus inf

Tłumaczenia dla hasła nose w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

nose Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文