not w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła not w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.not [Brit nɒt, Am nɑt] PRZYSŁ. Dans la langue parlée ou familière, not utilisé avec un auxiliaire ou un modal prend parfois la forme n't qui est alors accolée au verbe (eg you can't go, he hasn't finished).

2. not (replacing word, clause, sentence etc):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła not w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

not w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła not w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. not (expressing the opposite):

ne ... pas
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła not w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

not Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to be not a patch on sb/sth else Brit, Aus inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文