nuclear w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła nuclear w angielski»francuski słowniku

nuclear [Brit ˈnjuːklɪə, Am ˈn(j)ukliər] PRZYMIOT.

nuclear accident, arsenal, electricity, fission, fusion, fuel, industry, missile, potential, reaction, research, technology:

non-nuclear [Brit nɒnˈnjuːklɪə, Am nɑnˈn(j)ukliər] PRZYMIOT.

nuclear w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła nuclear w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła nuclear w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

nuclear Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文