nuisance w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła nuisance w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

nuisance [Brit ˈnjuːs(ə)ns, Am ˈn(j)usəns] RZECZOW.

2. nuisance (annoying person):

peste ż inf

3. nuisance (inconvenience):

+ subj it's a nuisance for me to do
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła nuisance w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

nuisance w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła nuisance w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła nuisance w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

nuisance Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文