nursing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła nursing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.nursing [Brit ˈnəːsɪŋ, Am ˈnərsɪŋ] RZECZOW.

II.nursing [Brit ˈnəːsɪŋ, Am ˈnərsɪŋ] PRZYMIOT.

2. nurse → nursemaid

Zobacz też nursemaid

Tłumaczenia dla hasła nursing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

nursing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła nursing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła nursing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

nursing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文