nuts w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła nuts w angielski»francuski słowniku

V.nut <Brit part prés etc nutting, nutted> [Brit nʌt, Am nət] CZASOW. przech. inf

nuts w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła nuts w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła nuts w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

nuts Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

nuts z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文