odd w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła odd w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. odd (strange, unusual):

it is odd that + subj (more formally)
+ subj it is odd to see

Tłumaczenia dla hasła odd w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
odd attr

odd w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła odd w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła odd w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

odd Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文