oh w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła oh w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

oh damn! inf
zut! inf
oh shit! slang
merde! slang
oh no!

billy-o, billy-oh [Brit ˈbɪlɪəʊ, Am ˈbɪlioʊ] RZECZOW. inf, dated

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
et mon cul! vulg sl
oh my giddy aunt inf! hum

Tłumaczenia dla hasła oh w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

oh w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła oh w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła oh w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
ô
ah oui, je vois ...
oh, I see...

oh Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文