oil w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła oil w angielski»francuski słowniku

1. oil:

to check the oil MOTOR
pétrolier/-ière
pétrolier/-ière

oil w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła oil w angielski»francuski słowniku

jojoba oil [həʊˈhəʊbəˌɔɪl, Am hoʊˈhoʊ-] RZECZOW.

oil Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to be no oil painting Aus, Brit fig, iron

oil z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła oil w francuski»angielski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文