okay w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła okay w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

okay → OK

Zobacz też OK1, OK2

I.OK1 [Brit əʊˈkeɪ, Am ˌoʊˈkeɪ], okay RZECZOW.

II.OK1 [Brit əʊˈkeɪ, Am ˌoʊˈkeɪ], okay PRZYMIOT.

1. OK plumber, babysitter:

bien inv
is it OK if …?

III.OK1 [Brit əʊˈkeɪ, Am ˌoʊˈkeɪ], okay PRZYSŁ.

IV.OK1 [Brit əʊˈkeɪ, Am ˌoʊˈkeɪ], okay WYKRZYK.

OK Abk Oklahoma

I.OK1 [Brit əʊˈkeɪ, Am ˌoʊˈkeɪ], okay RZECZOW.

II.OK1 [Brit əʊˈkeɪ, Am ˌoʊˈkeɪ], okay PRZYMIOT.

1. OK plumber, babysitter:

bien inv
is it OK if …?

III.OK1 [Brit əʊˈkeɪ, Am ˌoʊˈkeɪ], okay PRZYSŁ.

IV.OK1 [Brit əʊˈkeɪ, Am ˌoʊˈkeɪ], okay WYKRZYK.

Tłumaczenia dla hasła okay w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

okay w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła okay w angielski»francuski słowniku

I.OK, okay [ˌəʊˈkeɪ, Am ˌoʊ-] inf PRZYMIOT.

II.OK, okay [ˌəʊˈkeɪ, Am ˌoʊ-] inf WYKRZYK.

III.OK, okay [ˌəʊˈkeɪ, Am ˌoʊ-] inf <OKed, okayed> CZASOW. przech.

IV.OK, okay [ˌəʊˈkeɪ, Am ˌoʊ-] inf RZECZOW.

V.OK, okay [ˌəʊˈkeɪ, Am ˌoʊ-] inf PRZYSŁ.

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文