oldest w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła oldest w angielski»francuski słowniku

I.old [Brit əʊld, Am oʊld] RZECZOW. The irregular form vieil of the adjective vieux/vieille is used before masculine nouns beginning with a vowel or a mute ‘h’.

1. old (elderly, not young):

2. old (of a particular age):

I.old-fashioned [Brit əʊldˈfaʃ(ə)nd, Am ˌoʊldˈfæʃənd] RZECZOW. Am

II.old-fashioned [Brit əʊldˈfaʃ(ə)nd, Am ˌoʊldˈfæʃənd] PRZYMIOT.

oldest w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła oldest w angielski»francuski słowniku

I.old <-er, -est> [əʊld, Am oʊld] PRZYMIOT.

II.old [əʊld, Am oʊld] RZECZOW. (elderly people)

oldest Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文