once w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła once w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. once (one time):

once-over [Brit ˈwʌnsəʊvə, Am ˈwəns ˌoʊvər] RZECZOW. inf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła once w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

once w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła once w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

once-over [ˈwʌntsˌəʊvəʳ, Am ˈwʌntsˌoʊvɚ] RZECZOW. inf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła once w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

once Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文