open w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła open w angielski»francuski słowniku

I.open [Brit ˈəʊp(ə)n, Am ˈoʊpən] RZECZOW.

II.open [Brit ˈəʊp(ə)n, Am ˈoʊpən] PRZYMIOT.

1. open:

2. open (not obstructed):

4. open (susceptible):

8. open (undecided):

open return TRANSP
open ticket TRANSP

5. open (make wider) → open up

6. open (become wider) → open up

Zobacz też open up

II.open up CZASOW. [Brit ˈəʊp(ə)n -, Am ˈoʊpən -] (open [sth] up, open up [sth])

open mike [Brit, Am ˈoʊpən maɪk], open mic PRZYMIOT.

II.burst open CZASOW. [Brit bəːst -, Am bərst -] (burst open [sth], burst [sth] open)

I.split open CZASOW. [Brit splɪt -, Am splɪt -] (split open)

II.split open CZASOW. [Brit splɪt -, Am splɪt -] (split [sth] open)

I.fling open CZASOW. [Brit flɪŋ -, Am flɪŋ -] (fling [sth] open, fling open [sth])

I.force open CZASOW. [Brit fɔːs -, Am fɔrs -] (force [sth] open, force open [sth])

I.rip open CZASOW. [Brit rɪp -, Am rɪp -] (rip open [sth], rip [sth] open)

open w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła open w angielski»francuski słowniku

5. open (not closed in, unrestricted):

open inv

open Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

open Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła open w francuski»angielski słowniku

open z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文