operation w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła operation w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

operation [Brit ɒpəˈreɪʃ(ə)n, Am ˌɑpəˈreɪʃ(ə)n] RZECZOW.

3. operation (use, application):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła operation w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

operation w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła operation w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła operation w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

operation Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

operation z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła operation w francuski»angielski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文