opposite w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła opposite w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.opposite [Brit ˈɒpəzɪt, ˈɒpəsɪt, Am ˈɑpəzət] RZECZOW.

II.opposite [Brit ˈɒpəzɪt, ˈɒpəsɪt, Am ˈɑpəzət] PRZYMIOT.

III.opposite [Brit ˈɒpəzɪt, ˈɒpəsɪt, Am ˈɑpəzət] PRZYSŁ.

IV.opposite [Brit ˈɒpəzɪt, ˈɒpəsɪt, Am ˈɑpəzət] PRZYIMEK

Tłumaczenia dla hasła opposite w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
tirer à hue et à dia

opposite w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła opposite w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.opposite [ˈɒpəzɪt, Am ˈɑ:pə-] PRZYSŁ. (facing)

Tłumaczenia dla hasła opposite w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
opposé(e) MAT

opposite Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文