opposition w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła opposition w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

opposition [Brit ɒpəˈzɪʃ(ə)n, Am ˌɑpəˈzɪʃ(ə)n] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła opposition w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
opposition LING, PHON

opposition w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła opposition w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła opposition w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

opposition Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

opposition Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła opposition w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文