or w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła or w angielski»francuski słowniku

or [Brit ɔː, Am ɔr] SPÓJNIK In most uses or is translated by ou. There are two exceptions to this:
When used to link alternatives after a negative verb ( I can't come today or tomorrow). For translations see 3. below.
When used to indicate consequence ( be careful or you'll cut yourself) or explanation ( it can't be serious or she'd have called us) the translation is sinon: fais attention sinon tu vas te couper; ça ne peut pas être grave sinon elle nous aurait appelés. See 6. and 7. below.

2. or (linking two clear alternatives):

or w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła or w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też either

III.either [ˈaɪðəʳ, Am ˈi:ðɚ] PRZYSŁ. (in alternatives)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła or w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

or Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

or Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文