ordinary w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ordinary w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.ordinary [Brit ˈɔːdɪn(ə)ri, ˈɔːd(ə)n(ə)ri, Am ˈɔrdnˌɛri] RZECZOW.

II.ordinary [Brit ˈɔːdɪn(ə)ri, ˈɔːd(ə)n(ə)ri, Am ˈɔrdnˌɛri] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła ordinary w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
matelot MILIT, NAUT
ordinary seaman Brit

ordinary w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ordinary w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.ordinary [ˈɔ:dənəri, Am ˈɔ:rdəner-] RZECZOW.

II.ordinary [ˈɔ:dənəri, Am ˈɔ:rdəner-] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ordinary w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ordinary Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文