organization w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła organization w angielski»francuski słowniku

organization [Brit ɔːɡ(ə)nʌɪˈzeɪʃ(ə)n, Am ˌɔrɡənəˈzeɪʃ(ə)n] RZECZOW.

non-governmental organization [Brit ˌnɒnɡʌv(ə)nmɛnt(ə)l ɔːɡ(ə)nʌɪˈzeɪʃ(ə)n] RZECZOW.

organization w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła organization w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

organization [ˌɔ:gənaɪˈzeɪʃən, Am ˌɔ:rgənɪˈ-] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła organization w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

organization Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

P et T

organization Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła organization w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文