organized w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła organized w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

organized [Brit ˈɔːɡənʌɪzd, Am ˈɔrɡəˌnaɪzd] PRZYMIOT.

I.organize [Brit ˈɔːɡ(ə)nʌɪz, Am ˈɔrɡəˌnaɪz] CZASOW. przech.

II.organize [Brit ˈɔːɡ(ə)nʌɪz, Am ˈɔrɡəˌnaɪz] CZASOW. nieprzech. (unionize)

III.organize [Brit ˈɔːɡ(ə)nʌɪz, Am ˈɔrɡəˌnaɪz] CZASOW. zwrotny

Tłumaczenia dla hasła organized w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

organized w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła organized w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła organized w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

organized Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文