organizing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła organizing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.organizing [Brit ˈɔːɡ(ə)nʌɪzɪŋ, Am ˈɔrɡənaɪzɪŋ] RZECZOW.

II.organizing [Brit ˈɔːɡ(ə)nʌɪzɪŋ, Am ˈɔrɡənaɪzɪŋ] PRZYMIOT.

I.organize [Brit ˈɔːɡ(ə)nʌɪz, Am ˈɔrɡəˌnaɪz] CZASOW. przech.

1. organize (arrange):

II.organize [Brit ˈɔːɡ(ə)nʌɪz, Am ˈɔrɡəˌnaɪz] CZASOW. nieprzech. (unionize)

III.organize [Brit ˈɔːɡ(ə)nʌɪz, Am ˈɔrɡəˌnaɪz] CZASOW. zwrotny

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła organizing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

organizing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła organizing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła organizing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

organizing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文