others w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła others w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

4. other (different, not the same):

Zobacz też word, somewhere, none, hand

1. word (verbal expression):

mot m

2. word (anything, something):

mot m

3. word U (information):

4. word (promise, affirmation):

somewhere [Brit ˈsʌmwɛː, Am ˈsəmˌ(h)wɛr] PRZYSŁ.

1. somewhere (some place):

2. none (not any, no part):

3. none (nobody, not one person):

II.none [Brit nʌn, Am nən] PRZYSŁ. (not, not at all)

1. hand ANAT:

main ż
hands off inf!
pas touche! inf
hands off inf!

7. hand (possession):

A. N. Other [Brit eɪ ɛn ˈʌðə, Am ˌeɪ ɛn ˈəðər] RZECZOW. Brit

I.every [Brit ˈɛvri, Am ˈɛvri] CZŁ. OKR. Every is most frequently translated by tous les/toutes les + plural noun: every day = tous les jours. When every is emphasized to mean every single, it can also be translated by chaque. For examples and exceptions, see the entry below.

1. every (each):

2. every (emphatic):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła others w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

others w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła others w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła others w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

others Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

others Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła others w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文