overalls w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła overalls w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.overall RZECZOW. [Brit ˈəʊvərɔːl, Am ˈoʊvəˌrɔl] Brit

III.overall PRZYMIOT. [Brit ˈəʊvərɔːl, Am ˈoʊvəˌrɔl]

IV.overall PRZYSŁ. [ˌəʊvərˈɔːl, Brit əʊvərˈɔːl, Am ˌoʊvəˈrɔl]

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
graisseux/-euse

Tłumaczenia dla hasła overalls w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
overalls pl Am
overalls pl Brit

overalls w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła overalls w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też dungarees

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła overalls w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

overalls Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文