overhead w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła overhead w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.overhead [Brit ˈəʊvəhɛd, Am ˈoʊvərˌhɛd] RZECZOW. Am

III.overhead [Brit ˈəʊvəhɛd, Am ˈoʊvərˌhɛd] PRZYMIOT.

IV.overhead [Brit ˈəʊvəhɛd, Am ˈoʊvərˌhɛd] PRZYSŁ. [Brit əʊvəˈhɛd, Am ˌoʊvərˈhɛd]

Tłumaczenia dla hasła overhead w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

overhead w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła overhead w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła overhead w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

overhead Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文