owing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła owing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.owing [Brit ˈəʊɪŋ, Am ˈoʊɪŋ] PRZYMIOT. après n, après v

1. owe (be indebted for):

I owe you one inf or a favour
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła owing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

owing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła owing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła owing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

owing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文