pad w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pad w angielski»francuski słowniku

II.pad <part prés padding; prét, part passé padded> [Brit pad, Am pæd] CZASOW. przech.

2. pad (make longer) → pad out

III.pad <part prés padding; prét, part passé padded> [Brit pad, Am pæd] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też pad out

Brillo pad® [Brit ˈbrɪləʊ ˌpad, Am ˈbrɪloʊ pæd] RZECZOW.

pad w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pad w angielski»francuski słowniku

pad Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

pad z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła pad w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文