pain w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pain w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła pain w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pain w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pain w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła pain w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pain Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to be a pain (in the neck) inf
to be a pain in the arse Brit
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文