painting: w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła painting: w angielski»francuski słowniku

painting [Brit ˈpeɪntɪŋ, Am ˈpeɪn(t)ɪŋ] RZECZOW.

painting: w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła painting: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła painting: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

painting: Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to be no oil painting Aus, Brit fig, iron
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文