panting w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła panting w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.panting [Brit ˈpantɪŋ, Am ˈpæn(t)ɪŋ] RZECZOW.

II.panting [Brit ˈpantɪŋ, Am ˈpæn(t)ɪŋ] PRZYMIOT.

I.pant out CZASOW. [Brit pant -, Am pænt -] (pant out [sth], pant [sth] out)

Tłumaczenia dla hasła panting w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

panting w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła panting w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła panting w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

panting Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文