paper w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła paper w angielski»francuski słowniku

1. paper (substance):

III.paper [Brit ˈpeɪpə, Am ˈpeɪpər] CZASOW. przech. a. wallpaper

paper w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła paper w angielski»francuski słowniku

blotting paper [ˈblɒtɪŋˌpeɪpəʳ, Am ˈblɑ:t̬ɪŋˌpeɪpɚ] RZECZOW. no pl

paper Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文