papers w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła papers w angielski»francuski słowniku

1. paper (substance):

III.paper [Brit ˈpeɪpə, Am ˈpeɪpər] CZASOW. przech. a. wallpaper

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

papers w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła papers w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła papers w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

papers Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

a bunch of test papers SCHOOL, UNIV

papers Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła papers w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文