parcels w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła parcels w angielski»francuski słowniku

Zobacz też parcel up

I.parcel up CZASOW. [Brit ˈpɑːs(ə)l -, Am ˈpɑrsəl -] (parcel up [sth], parcel [sth] up)

I.parcel out CZASOW. [Brit ˈpɑːs(ə)l -, Am ˈpɑrsəl -] (parcel out [sth], parcel [sth] out)

parcels w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła parcels w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.parcel <Brit -ll- [or Am -l-]> [ˈpɑ:səl, Am ˈpɑ:r-] CZASOW. przech.

Tłumaczenia dla hasła parcels w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

parcels Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文