part’ w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła part’ w angielski»francuski słowniku

1. part (of whole):

to be (a) part of

II.part [Brit pɑːt, Am pɑrt] PRZYSŁ. (partly)

part’ w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła part’ w angielski»francuski słowniku

part’ Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

part’ Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła part’ w francuski»angielski słowniku

part’ z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła part’ w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文