passing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła passing w angielski»francuski słowniku

I.passing [Brit ˈpɑːsɪŋ, Am ˈpæsɪŋ] RZECZOW.

II.passing [Brit ˈpɑːsɪŋ, Am ˈpæsɪŋ] PRZYMIOT.

I.pass around CZASOW. [Brit pɑːs -, Am pæs -], pass round CZASOW. (pass [sth] around, pass around [sth])

passing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła passing w angielski»francuski słowniku

passing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

passing Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła passing w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文