past w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła past w angielski»francuski słowniku

I.past [Brit pɑːst, Am pæst] RZECZOW. For a full set of translations for past used in clocktime consult the usage note .

1. past (gen):

Zobacz też care

1. care (attention):

2. care (looking after):

1. care (feel concerned):

I.squeeze past CZASOW. [Brit skwiːz -, Am skwiz -] (squeeze past)

II.squeeze past CZASOW. [Brit skwiːz -, Am skwiz -] (squeeze past [sth/sb])

past w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła past w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła past w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

past Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

past Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文