paste w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła paste w angielski»francuski słowniku

I.paste up CZASOW. [Brit peɪst -, Am peɪst -] (paste [sth] up, paste up [sth])

paste w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła paste w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła paste w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

paste Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文