pays w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pays w angielski»francuski słowniku

paie ż
gages mpl dated
pay ADMIN
rate of pay ADMIN

II.pay <prét, part passé paid> [Brit peɪ, Am peɪ] CZASOW. przech.

1. pay (for goods, services):

III.pay <prét, part passé paid> [Brit peɪ, Am peɪ] CZASOW. nieprzech.

1. pay (hand over money):

II.pay off CZASOW. [Brit peɪ -, Am peɪ -] (pay [sb] off, pay off [sb])

III.pay off CZASOW. [Brit peɪ -, Am peɪ -] (pay off [sth], pay [sth] off)

I.pay in CZASOW. [Brit peɪ -, Am peɪ -] Brit (pay [sth] in, pay in [sth])

pays w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pays w angielski»francuski słowniku

1. pay (give money):

pays Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

pays Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文