peace w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła peace w angielski»francuski słowniku

1. peace (absence of conflict):

paix ż

3. peace (tranquillity):

paix ż
to be at peace (dead) euph

peace w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła peace w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

peace a. fig:

paix ż
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła peace w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

peace Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文